Archive for September, 2014

Hold High the Red Banner of MLM

In September 21, 2004 two revolutionary Communist parties of India, Communist Party of India (Marxist-Leninist) [People’s War] and the Maoist Communist Centre of India were merged to form a new unified Party, the Communist Party of India (Maoist). Com. Ganapati was unanimously elected as the General Secretary of the new party. Likewise, Com. Charu Mazumdar […]

जातीयतावादी वितण्डा विरुद्ध

जातीयतावादीहरूले मात्र नभएर आफूलाई खाँटी मार्क्सवादी भन्नेहरूले समेत पहिचानको राजनीतिका नाममा अनेक वितण्डा मच्चाइरहेको अवस्थामा जातीय मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा सही मार्क्सवादी धारणा के हो भन्ने कुराका साथै ‘पहिचानको राजनीति’ को नालिबेलीको चर्चा गरिएको पुस्तक मार्क्सवाद र परिचयको राजनीति यसै हप्ता पाठसमक्ष प्रस्तुत हुँदैछ । जम्मा तीनखण्डमा सङ्कलन गरिएका रचनाहरूमा ५ ओटा रचना विदेशी लेखक तथा […]

See real websites hosted and built by iPage customers.