हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता

asareचिल्ला गाडीमा सयर गरेर पुच्छर हल्लाउंदै बुद्धनगरतिर रल्लिने बाबुसाहेब र मेम साहबहरूभन्दा मेरा लागि यी आदर्श नेता ईश्वरी दाहाल ‘असारे’ धेरै श्रद्धाका पात्र छन् l

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

See real websites hosted and built by iPage customers.